Seuraparlamentin valintakokous 14.11.2017 - ehdokkaiden nimeäminen 20.10.2017 mennessä

Tampereen seuraparlamentin valintakokous pidetään Tampereen keskusvirastotalon valtuustosalissa tiistaina 14.11.2017 klo 17.30 alkaen. Valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 17.00.
Kutsu Tampereen seuraparlamentin 14.11.2017 pidettävään valintakokoukseen
 

Kutsumme tamperelaiset liikunta- ja urheiluseurat seuraparlamentin kokoukseen, jossa valitaan uudet jäsenet vuodelle 2018 erovuorossa olevien jäsenten tilalle. Kokouksessa kullakin seuralla on yksi ääni käytettävissään. Kokoukseen osallistuvat seurojen edustajat tuovat valtakirjan mukanaan. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi valtakirja. Vaalin tuloksesta ei ole valitusoikeutta. Kokouksen aluksi ehdokkaat esittäytyvät kertomalla nimensä ja edustamansa seuran.

Tampereen seuraparlamentin valintakokous pidetään Tampereen keskusvirastotalon valtuustosalissa tiistaina 14.11.2017 klo 17.30 alkaen. Valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 17.00.

Äänestysohjeet ja seuraluettelo ehdokaslistoineen toimitetaan valintakokouksen esityslistan liitteenä viimeistään marraskuun alussa.
Ehdokkaiden nimeämiset 20.10. mennessä
Vuosille 2018-2019 valitaan 5 uutta varsinaista jäsentä (1 pienten seurojen, 1 keskisuurten ja 3 suurten seurojen kategoriaan) ja 3 uutta varajäsentä. Erovuorossa olevat jäsenet/varajäsenet/seurat ovat: Esa Koivisto (KOOVEE ry), Satu Kosola (Tampereen kisatoverit ry), Joni Koivunen (Tampereen Sisu ry), Pauli Hakala (Näsijärven purjehdusseura ry), Marja Crusell-Kauppinen (Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry), Sari Salomaa-Niemi (Epilän Esa ry), Jari Hietaniemi (Tampereen Taekwon-do seura ry) ja Kari Kaitasuo (Tampereen palloilijat ry).

Seurat, joiden edustaja jatkavat seuraparlamentin jäsenenä tai varajäsenenä vuonna 2018 ovat Salibandyclub Classic/Tampereen Tennisseura ry, Tampereen Pallo-Veikot ry, Ilves ry, Voimistelu- ja urheiluseura Tampereen Vihuri ry, Tanssiseura Hurmio ry, Tampereen Urheilijat -38 ry, Pöytätennis 75 ry ja Tampereen NMKY. Edellä mainitut seurat eivät voi asettaa ehdokkaita vuodelle 2018. Sen sijaan erovuorossa olevat jäsenet/seurat voivat kuitenkin asettua uudelleen ehdolle. Kullakin seuralla voi olla vain yksi ehdokas/edustaja seuraparlamentissa.
Seuraparlamentin tehtävä
Seuraparlamentin pääasiallinen tehtävä on liikuntaseurojen ja kaupungin välisen yhteystyön tiivistäminen ja kehittäminen. Parlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa ja se käsittelee erikseen päätettyjä liikuntaseuroja koskevia kysymyksiä. Seuraparlamentti voi ottaa kantaa esimerkiksi avustusperiaatteisiin ja liikuntaolosuhteisiin sekä järjestää yhteisiä tilaisuuksia. Seuraparlamentin jatkuvuus varmistaa myös seurojen ja kaupungin välisen yhteistyön jatkumisen. Seuraparlamentti kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Seuraparlamentin kautta kaupunki tarjoaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon ja kuulla, mitä kaupunki suunnittelee ja näin myös osallistaa liikuntaseuroja suunnitteluun.
Seuraparlamentin kokoonpano
Seuraparlamentissa on 10 seurojen edustajaa (Seuraparlamentin kokoonpano vuonna 2016-17). Seuraparlamentissa on määritelty erikokoisille seuroille omat kiintiönsä, jotta sen kokoonpano edustaisi kattavasti tamperelaista liikunta- ja urheilukenttää. Lisäksi Tampereen kaupungin vammaisneuvosto ja Tampereen urheilun edistämissäätiö nimeävät seuraparlamenttiin edustajansa. Seuraparlamentti valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuonna 2017 puheenjohtajana on toiminut Esa Koivisto ja varapuheenjohtajana Satu Kosola. Tämän lisäksi Tampereen kaupunki ja liikunnasta vastaava päätöksentekoelin (sivistys- ja kulttuurilautakunta) ovat nimenneet omat edustajansa seuraparlamenttiin.

Valintaa varten pyydämme seuroja nimeämään erovuorossa olevien tilalle omat ehdokkaansa sekä seuran jäsenmäärän, jonka mukaan määritellään oikea kategoria. Pyydämme tiedot 20.10.2017 mennessä. Nimeämiset voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen anna.henttonen@tampere.fi tai kirjallisesti Tampereen kaupungin kirjaamoon, yhteyshenkilöksi tulee merkitä Anna Henttonen / Liikunta- ja nuorisoyksikkö.
Toivomme sekä nais- että miesehdokkaita. Ehdokas voi olla seuran luottamushenkilö, toimihenkilö tai muu aktiivitoimija.

Tämä kirje on lähetetty kaikille urheiluseuroille, joiden yhteystiedot on saatu Tampereen Urheilun Edistämissäätiöltä sekä niille, jotka ovat hakeneet toiminta-avustusta Tampereen kaupungilta (sekä yhteyshenkilöille että puheenjohtajalle).

Lisätietoja: Anna Henttonen, puh: 040 660 2057, anna.henttonen@tampere.fi
Julkaistu 09.10.2017